Videa

Kvartet zpěv, saxofon, kytara, baskytara – Satin Doll

Trio saxofon, kytara, baskytara –⁠ Desafinado

Duo kytara, baskytara –⁠ Corcovado